ბონსაი კანადური ნაძვი

სწორად მდგარი სტილი. ჩოკკან

ამ კანადური ნაძვის ფორმირება 9 წლის წინ დავიწყე, ნერგი დაახლოებით 25-30 წლის იყო.
თავიდან მკაცრ კლიმატურ პირობებში გადარჩენილი, დაზიანებული ხის იმიტაციის შესაქმნელად მომავალი ბონსაის კენწეროსთვის “ჯინ” ტექნიკის გამომეყენება გადავწყვიტე, რაც მკვდარი მერქნის ეფექტის შექმნას გულისხმობს. ასეც მოვიქეცი, თუმცა რამდენიმე წელიწადში ჩემი გადაწყვეტილება არ მომეწონა და ერთ-ერთი ტოტის მიმართულების შეცვლით “ცოცხალი” კენწერო გავუკეთე..
ზოგადად ნაძვზე მუშაობა რთულია. ძალიან ხშირად ნერგის ფორმირება უშედეგოდ მთავრდება. თუმცა გამოცდილი სპეციალისტები ნაძვის თავისებურებების გათვალისწინებით, მაინც ახერხებენ ლამაზი ეგზემპლარების მიღებას.

სრული გალერეის ნახვა